an- Ⅰ

an- Ⅰ
*an-
germ., Präfix:
nhd. ent…;
Vw.: s. -beitan, -bendan, -beran, -beudan, -blandan, -blēan, -bregdan, -brennan, -dōn, -drēdan, -fallan, -fanhan, -fehtan, -fenþan, -geldan, -gennan, -hafjan, -haitan, -hleidan, -leihwan, -lūkan, -rennan, -sakan, -sehwan, -setjan, -slēpan, -spannan, -sprengan, -standan, -swarjan, -þenhan, -wendan, -werpan, -wreihan;
Hinweis: s. *and;
Etymologie:
idg. *an (4), *anu, *anō, *nō, Präposition, an, hin, hinan, Pokorny 39

Germanisches Wörterbuch . 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”